Зоогийн газрын систем

Ontime Restaurant

Програмын зорилго

Үйлчилгээний байгууллага болох зоогийн газар  чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг газруудын бүртгэлийг хөтлөхөд зориулагдсан. Энэхүү систем нь дотоод сүлжээнд болон online орчинд ажиллах боломжтой. Хэрэглэгч сонгон ашигласан нөхцөлд програмуудыг үндсэн мэдээллийн баазтай холбон тохируулж өгөн програм хангамжийг ашиглах боломж бий болно. Дотоод сүлжээнд ажиллах POS систем нь WINDOWS үйлдлийн системийн бүх хувилбарт нэг ба олон хэрэглэгчтэй сүлжээний горимд найдвартай ажиллах боломжтой сүүлийн үеийн технологиор хийгдсэн.


POS програмын боломжууд:

 • Бараа үйлчилгээ тохиргоо
 • Борлуулалт
 • Худалдан авалт
 • Нэхэмжлэх
 • Харилцагчийн тооцоо
 • Хөнгөлөлтийн карт /хуримтлуулах/
 • Онлайн үйлчилгээ
 • Онлайн чат
 • Санал хүсэлтийн хэсэг
 • Teamviewer
 • Програм шинэчлэлт
 • Баримт илгээх автомат тохиргоо
 • Иргэн, байгууллага баримт гаргах
 • Борлуулалтын тайлангууд
 • Тооллого хийх
 • Бар кодоор хайх, барааны нэрээр хайх
 • Бар код зохиох шошго хэвлэх
 • Олон хэрэгслүүдийн горим
 • Хэвийн болон хэвийн бус хорогдол
 • Сүлжээнд олон хэрэглэгч ажиллах
 • Харилцагчийн түүх гаргах
 • НХАТ тооцно
 • Хэрэглэгчийн дэлгэц ашиглах
 • Түр хадгалах горим
 • Touch ажиллагааны горим
 • Барааны хөнгөлөлт бодно
 • Борлуулалтын буцаалт
 • Бар кодын шалгуур /стандартын дагуу/
Screenshot:
Бидэнтэй хамтран ажилладаг та бүхэнд баярллаа

Харилцагчид