Шүдний систем

Ontime Dental

OnTime Dental гэж юу вэ ?

OnTime Dental нь шүдний эмнэлгийн үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт оруулан ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэн, үйл ажиллагааг эмх цэгцтэй явуулахад зориулагдсан, ашиглахад хялбар програм юм.

Боломжит үйлдлүүд:

 • Үйлчлүүлэгчийн бүртгэл үүсгэнэ
 • Үйлчлүүлэгчийн цаг бүртгэл
 • Эмчийн үзлэгийн бүртгэл
 • Эмчилгээний явц хадгалах
 • Төлбөр тооцоо хөтлөх
 • Тайлан статистик гаргах

Системийн давуу тал :

 • Ашиглахад хялбар
 • Шүдний эмнэлгийн үйл ажиллагаанд тулгуурлан бүтээсэн
 • Мэргэжлийн багийн байнгын судалгаатай хөгжүүлэлт
 • Бүх шинэчлэлт, хөгжүүлэлтийг үнэ төлбөргүй ашиглуулна
 • 24/7-ын турш байнгын зөвлөгөө мэдээллээр хангана
 • Онлайн гарын авлага

Манай системийг хэрэглэснээр үүсэх давуу талууд :

 • Бизнесийн шийдвэрүүдээ бодит тайлан, мэдээлэл дээр тулгуурлан гаргах боломж бүрдүүлнэ.
 • Үйлчлүүлэгчдийн бүртгэлээ ашиглан оновчтой маркетинг хийж, ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх.
 • Үйлчлүүлэгч, ажилтнуудыг сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлнэ.
 • Үнэнч үйлчлүүлэгчийн урамшууллын карт, бэлгийн карт, хөнгөлөлтийн карт гаргах боломжтой.
 • Ажилчдын ажлын цаг ашиглалтыг нэмэгдүүлж, цалин урамшууллын оновчтой систем бий болгох.
 • Байгууллагын урсгал зардлуудыг тодорхой хэмжээгээр хэмнэх боломжтой.
 • НӨАТ-ын шинэчилсэн хуультай холбоотойгоор албан ёсны сугалааны дугаартай баримт хэвлэх боломжтой.

НӨАТ-ын урамшууллын системд холбогдож сугалааны дугаартай баримт хэвлэх боломжтой

Үнийн санал

Ашиглалтын хугацаа Хөнгөлөлт Нийт төлбөр Суурилуулалт Хэрэглэгчийн тоо
1 жил - 299'000 ₮ 500'000 ₮ Хязгааргүй
2 жил 10% 538'000 ₮ 500'000 ₮ Хязгааргүй
3 жил 20% 718'000 ₮ 500'000 ₮ Хязгааргүй

 

Screenshot:
Бидэнтэй хамтран ажилладаг та бүхэнд баярллаа

Харилцагчид