contact@towersoft.mn   +976 70001011
Онлайн захиалга

OpenScape 4000 v8 байгууллагын утасны дотоод сүлжээ

OpenScape 4000 v4 нь 80 гаруй улс оронд 30 сая байгууллагад суурилуулагдсан байгаа бөгөөд өдөрт дунджаар 25000 хэрэглэгч програм суулгадаг, 100000 хүртэлх ажилчидтай байгууллагад ашиглах боломжтой харилцаа холбооны систем бөгөөд бид нийлүүлж байна.

Энэхүү бүтээгдэхүүн нь байгууллага болон салбар байгууллагын нэгдсэн харилцаа холбоо, стандартад суурилсан интеграц, харилцан ажиллах боломжтой бизнесийн чухал хэрэгсэл (систем) бөгөөд аж ахуй нэгжийн тасралтгүй ажиллагааг хангах боломжийг олгодог түүнчлэн тэдгээрийн дэд хэсгүүдийг удирдах програм санал болгодог юм. Тухайн системийг ашигласнаар нийт ажилчдын бүтээмж өсөх, зардал буудах, аюулгүй үр ашигтай байхаар загварчлагдсан нь өндөр боломжтой харилцаа холбооны шийдэл болсон юм.

Хэрэглэгчийн хувьд:

 • Дахин залгах
 • Хурдан залгах систем
 • Түлхүүр нэр
 • Дуудлагын жагсаалт
 • Дуудлага шилжүүлэх
 • Буцааж залгах
 • Дуудлага хүлээх
 • Дуудлагын цэг 
 • Hotline
 • Хувийн ID дугаар (PIN)
 • Mobile HFA
 • Нууцлалын функцүүд гэх мэт.

Төхөөрөмж хамаарахгүй ойлгомжтой, ижил функцүүдтэй хэрэглэгчийн интерфейстэй.

Туслах цэс