contact@towersoft.mn   +976 70001011
Онлайн захиалга

Мэдээлэл технологийн зөвлөх үйлчилгээ

Мэдээллийн зуунд ямарваа нэг байгууллагын мэдээллийн технологийн шийдэлгүйгээр төсөөлөх аргагүй болсон. Үүнтэй зэрэгцээнд байгууллагууд өдөр бүр их, бага асуудлуудтай тулгарч байдаг. Манай компани танд болон танай байгууллагад зориулсан мэдээллийн технологийн мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээг санал болгож байна. 

Зөвлөх үйлчилгээний чиглэл:

  • Байгууллагын мэдээллийн технологийн бодлого боловсруулах, дагаж мөрдөхөд зөвлөх 
  • Мэдээллийн систем боловсруулахад шаардлагатай ажлын шаардлага боловсруулах, судалгаа хийх, төсөв гаргах
  • Веб сайт хийлгэх, програм хангамж худалдаж авахад зөвлөх
  • Мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмж худалдаж авахад зөвлөх, үнийн судалгаа гаргаж өгөх
  • Мэдээллийн технологийн тендерийн бичиг баримт, ТЭЦҮ боловсруулах
  • Мэдээллийн технологийн стратеги боловсруулах
  • Мэдээллийн технологийн сургалт явуулах

 

Туслах цэс