contact@towersoft.mn   +976 70001011
Онлайн захиалга

Tower - цахим оффис

Цахим оффисын систем нь байгууллагын албан хаагч, ажилтнуудад зориулсан цахим орчинд мэдээ мэдээлэл, ажлын талбараар хангах виртуал оффис юм.  Байгууллагын дотоод харилцаанд мэдээ, мэдээлэл нь дээрээс доош, доороос дээш, нэг салбар нэгжээс нөгөөд шилжиж байдаг. Манай цахим удирдлагын шийдлийг ашигласнаар, мэдээллийг цаг алдалгүй хүлээн авах, үр ашигтай ашиглах, байгууллага доторх харилцаа холбоог нэмэгдүүлэх, ажилтнуудаа идэвхжүүлэх, урсгал зардал багасах, цаг хугацаа хэмнэх боломж бүрдэнэ.

 

Туслах цэс